Ajankohtaista

Tällä sivulla ilmoitamme apteekkimme ajankohtaisista asioista. Tervetuloa asioimaan Vuosaaren Apteekkiin!

Löydät meidät myös Facebookista. Tykkäämällä sivuistamme saat ajankohtaista tietoa aukioloajoistamme, tarjouksistamme sekä kampanjoistamme!

Lääkemääräykset vuonna 2018

Kelakorvaukset pysyivät samana kuin vuonna 2017 seuraavasti:

 • Saat kelakorvausta ostamistasi kelan korvaamista lääkkeistä sen jälkeen, kun vuosittainen alkuomavastuusi on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa ja se voi kertyä useamman oston aikana. Alkuomavastuu koskee täysi-ikäisiä henkilöitä.
 • Kelakorvattujen lääkkeiden vuosiomavastuu on vuonna 2018 605,13 €.
  Tämän jälkeen kelakorvattavat lääkkeet maksavat 2,5 €/lääke/toimituskerta.

Lääkemääräysten voimassaoloajat pysyvät entisellään seuraavasti:

 • 1.1.2017 alkaen määrätyt lääkemääräykset ovat voimassa pääsääntöisesti kaksi vuotta aiemman yhden vuoden sijaan.
 • Poikkeuksena ovat mm pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) –lääkkeiden, huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden ja potilaskohtaisella erityisluvalla toimitettavien lääkkeiden lääkemääräykset, sekä pro auctore –lääkemääräykset, jotka ovat jatkossakin voimassa yhden vuoden ajan reseptinkirjoituspäivästä lukien.
 • Eläinlääkemääräykset ovat voimassa yhden vuoden määräämispäivästä
 • Lääkäri voi rajoittaa reseptin voimassaoloaikaa.
 • 31.12.2016 ja tätä ennen määrätyt lääkemääräykset ovat voimassa vuoden määräämispäivämäärästä lukien.

Kelakorvattavien lääkkeiden toimitusvälit ja –määrät:

 • Korvattavien lääkevalmisteiden toimitusvälien seurantaan kiinnitetään aiempaa tarkempaa huomiota. Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Aiemmin sama käytäntö on koskenut vain erityis-ja lisäkorvattuja lääkkeitä.
 • Uudesta lääke-erästä voi jatkossa saada korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on ostettu kerralla kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.
 • Kahden kuukauden lääkityksen ollessa kyseessä, lääkkeet on mahdollista saada kelakorvattuna aikaisintaan 2 viikkoa ennen lääkkeiden loppumista, ja kuukauden lääkityksen kohdalla yksi viikko aikaisemmin.
 • Vuoden 2017 alusta lähtien diabeteslääkkeet, muut kuin insuliinivalmisteet, ovat siirtyneet alempaan erityiskorvausluokkaan (korvausluokka 65 %).
 • Kalliita lääkkeitä (vähittäismyyntihinta yli 1000 €/pakkaus) voi saada kerrallaan korkeintaan yhden kuukauden lääkitystä vastaavan erän.
 • Joitakin lääkekohtaisia lisämuutoksia on myös, jotka saat tarvittaessa selville apteekin henkilökunnalta.