Sähköinen resepti helpottaa asiointia

Vuosaaren terveysasema on käyttänyt sähköistä reseptiä eli eReseptiä vuodesta 2012 asti. Terveysasema pyytää teiltä suostumuksen eReseptiä varten ensimmäisellä kerralla. Jatkossa reseptisi löytyvät eResepteinä Kelan ylläpitämästä reseptikeskuksesta.

Saat paperisen potilasohjeen, jossa on kerrottu sinulle määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje nopeuttaa palvelua apteekissa, mutta pelkkä Kela-korttikin riittää. Kela-kortin tarvitset saadaksesi Kela-korvaukset.

Miten voin katsoa reseptitietojani?

Voit katsoa omia sähköisiä reseptejäsi Kansallisessa Terveysarkistossa eli Kanta.fi:ssa.

Omien tietojen katseluun tarvitset pankkitunnukset kirjautumiseen. Reseptit näkyvät omien tietojen katselussa 30 kuukautta reseptin kirjoittamisen jälkeen.

Voit kysyä reseptitietoja ja pyytää yhteenvedon terveysasemaltasi tai apteekista. Puhelimitse emme voi antaa reseptitietoja tietosuojasyistä.

Kun joku toinen asioi puolestasi

Joku toinen voi noutaa lääkkeesi Kela-kortin ja mahdollisen potilasohjeen kanssa. Uusimispyyntöjen lähettämiseen ja yhteenvetojen tulostamiseen tarvitsemme kirjallisen allekirjoittamasi suostumuksen. Lomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelasta.

Kotisairaanhoidon ja palvelutalojen asiakkaille on oma lomakkeensa reseptiasioiden hoitamista varten.

Näin voit uusia sähköisen reseptisi

Kun sinulle määrätty lääke on lopussa tai resepti on vanhentumassa, voit pyytää sähköisen reseptin uusimista. Uusimispyyntö voidaan välittää omalle lääkärillesi terveysaseman kautta. Myös apteekki voi välittää uusimispyynnön lääkärille.

Apteekissa voit arvioida yhdessä farmaseutin kanssa, onko uusimispyynnön lähettämiselle perusteita, vai pitääkö varata aika lääkärille tai laboratoriotutkimuksiin. Viime kädessä lääkäri arvioi, voidaanko resepti uusia.

Apteekin kautta tehtävän uusintapyynnön palvelumaksu on 3 € / resepti (maksimissaan palvelumaksu on 10 €). Lääkäri tekee päätöksen, voidaanko resepti uusia.  

HUS ei ota ollenkaan vastaan sähköisesti lähetettyjä uusimispyyntöjä, vaan asiakkaan on oltava yhteydessä lääkäriin. 

Oletko saanut reseptin sähköisessä muodossa?

Tarkasta reseptisi nopeasti ja vaivattomasti Kansallisessa Terveysarkistossa eli Kannassa. Tarvitset pankkitunnukset palveluun kirjautumiseen ja tunnistautumiseen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä tai tule käymään apteekissa!